Konsulentydelser

Konsulentydelser / virksomhedsrådgivning

 

Økonomisk styring handler om at tage nogle bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse af ressourcer således at virksomhedens mål opfyldes bedst muligt.

Denne proces kræver, at ledelsen har de rigtige informationer, i den rette form på det rigtige tidspunkt for at kunne træffe disse beslutninger.

E-Con tilvejbringer de økonomiske informationer som virksomhedslederne skal bruge i beslutningsprocessen og tilbyder:

  • Forskellige former for driftsanalyser
  • Omkostnings- og likviditetsstyring
  • Ledelses- og bestyrelsesrapportering
  • Prognoser
  • Budgettering
  • Lønsomhedsvurderinger
  • ABC-analyser & Balanced Scorecard
  • Effektivisere processerne i firmaet
  • Etablere beslutningsstøttesystemer
  • mfl.
Hvilken vej vil du vælge?

E-Con

Jeppe Aakjærsvej 22

9200 Aalborg SV

+45 60 18 00 00