Konsulentydelser

Konsulentydelser / virksomhedsrådgivning


Økonomisk styring handler om at tage nogle bevidst målrettede beslutninger omkring valg af  aktiviteter og udnyttelse af ressourcer således at virksomhedens mål opfyldes bedst muligt.

 

Denne proces kræver, at ledelsen har de rigtige informationer, i den rette form på det rigtige tidspunkt for at kunne træffe disse beslutninger.

E-Con tilvejbringer de økonomiske informationer som virksomhedslederne skal bruge i beslutningsprocessen og tilbyder:

 

  • Forskellige former for driftsanalyser
  • Omkostnings- og likviditetsstyring
  • Ledelses- og bestyrelsesrapportering
  • Prognoser
  • Budgettering
  • Lønsomhedsvurderinger
  • ABC-analyser & Balanced Scorecard
  • Effektivisere processerne i firmaet
  • Etablere beslutningsstøttesystemer
  • mfl.
Hvilken vej vil du vælge?

E-Con

Alexander Foss Gade 14D, 9000 Aalborg

Dalbyvej 4A, 9230 Svenstrup

+45 60 18 00 00